ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
4,800تومان
1 سال
N/A
4,800تومان
1 سال
.com
51,701تومان
1 سال
51,701تومان
1 سال
51,701تومان
1 سال
.net
72,601تومان
1 سال
72,601تومان
1 سال
72,601تومان
1 سال
.biz
67,301تومان
1 سال
67,301تومان
1 سال
67,301تومان
1 سال
.org
63,901تومان
1 سال
63,901تومان
1 سال
63,901تومان
1 سال
.info
66,801تومان
1 سال
66,801تومان
1 سال
66,801تومان
1 سال
.in
47,001تومان
1 سال
47,001تومان
1 سال
47,001تومان
1 سال
.ws
127,801تومان
1 سال
127,801تومان
1 سال
127,801تومان
1 سال
.me
139,401تومان
1 سال
139,401تومان
1 سال
139,401تومان
1 سال
.us
40,601تومان
1 سال
40,601تومان
1 سال
40,601تومان
1 سال
.eu
38,901تومان
1 سال
38,901تومان
1 سال
38,901تومان
1 سال
.uk
42,401تومان
1 سال
42,401تومان
1 سال
42,401تومان
1 سال
.asia
72,601تومان
1 سال
72,601تومان
1 سال
72,601تومان
1 سال
.name
48,701تومان
1 سال
48,701تومان
1 سال
48,701تومان
1 سال
.tv
180,101تومان
1 سال
180,101تومان
1 سال
180,101تومان
1 سال
.co
145,201تومان
1 سال
145,201تومان
1 سال
145,201تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains