ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
.com
280,300تومان
1 سال
280,300تومان
1 سال
280,300تومان
1 سال
.net
387,800تومان
1 سال
387,800تومان
1 سال
387,800تومان
1 سال
.org
343,000تومان
1 سال
343,000تومان
1 سال
343,000تومان
1 سال
.biz
444,500تومان
1 سال
444,500تومان
1 سال
444,500تومان
1 سال
.info
432,500تومان
1 سال
432,500تومان
1 سال
432,500تومان
1 سال
.in
256,400تومان
1 سال
256,400تومان
1 سال
256,400تومان
1 سال
.name
265,400تومان
1 سال
265,400تومان
1 سال
265,400تومان
1 سال
.us
223,600تومان
1 سال
223,600تومان
1 سال
223,600تومان
1 سال
.uk
244,500تومان
1 سال
244,500تومان
1 سال
244,500تومان
1 سال
.eu
313,100تومان
1 سال
313,100تومان
1 سال
313,100تومان
1 سال
.asia
387,800تومان
1 سال
387,800تومان
1 سال
387,800تومان
1 سال
.co
775,800تومان
1 سال
775,800تومان
1 سال
775,800تومان
1 سال
.tv
954,900تومان
1 سال
954,900تومان
1 سال
954,900تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains