ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
0.80دلار
1 سال
0.80دلار
1 سال
0.80دلار
1 سال
.com
11.00دلار
1 سال
11.00دلار
1 سال
11.00دلار
1 سال
.net
15.00دلار
1 سال
15.00دلار
1 سال
15.00دلار
1 سال
.org
15.50دلار
1 سال
15.50دلار
1 سال
15.50دلار
1 سال
.biz
20.00دلار
1 سال
20.00دلار
1 سال
20.00دلار
1 سال
.info
22.00دلار
1 سال
22.00دلار
1 سال
22.00دلار
1 سال
.in
9.50دلار
1 سال
9.50دلار
1 سال
9.50دلار
1 سال
.name
11.00دلار
1 سال
11.00دلار
1 سال
11.00دلار
1 سال
.us
9.50دلار
1 سال
9.50دلار
1 سال
9.50دلار
1 سال
.uk
9.50دلار
1 سال
9.50دلار
1 سال
9.50دلار
1 سال
.eu
28.00دلار
1 سال
28.00دلار
1 سال
28.00دلار
1 سال
.asia
14.00دلار
1 سال
14.00دلار
1 سال
14.00دلار
1 سال
.co
27.50دلار
1 سال
27.50دلار
1 سال
27.50دلار
1 سال
.tv
36.00دلار
1 سال
36.00دلار
1 سال
36.00دلار
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

طراحی و کدنویسی توسط : وهاب آنلاین