ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
.com
132,900تومان
1 سال
132,900تومان
1 سال
132,900تومان
1 سال
.net
186,700تومان
1 سال
186,700تومان
1 سال
186,700تومان
1 سال
.biz
173,300تومان
1 سال
173,300تومان
1 سال
173,300تومان
1 سال
.org
164,300تومان
1 سال
164,300تومان
1 سال
164,300تومان
1 سال
.info
171,800تومان
1 سال
171,800تومان
1 سال
171,800تومان
1 سال
.in
120,900تومان
1 سال
120,900تومان
1 سال
120,900تومان
1 سال
.ws
328,800تومان
1 سال
328,800تومان
1 سال
328,800تومان
1 سال
.me
358,700تومان
1 سال
358,700تومان
1 سال
358,700تومان
1 سال
.us
104,500تومان
1 سال
104,500تومان
1 سال
104,500تومان
1 سال
.eu
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
.uk
109,000تومان
1 سال
109,000تومان
1 سال
109,000تومان
1 سال
.asia
186,700تومان
1 سال
186,700تومان
1 سال
186,700تومان
1 سال
.name
125,400تومان
1 سال
125,400تومان
1 سال
125,400تومان
1 سال
.tv
463,300تومان
1 سال
463,300تومان
1 سال
463,300تومان
1 سال
.co
373,600تومان
1 سال
373,600تومان
1 سال
373,600تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .