ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

pricing.browseExtByCategory

دامنه
pricing.register
pricing.transfer
pricing.renewal
.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
.com
135,100تومان
1 سال
135,100تومان
1 سال
135,100تومان
1 سال
.net
189,800تومان
1 سال
189,800تومان
1 سال
189,800تومان
1 سال
.biz
176,200تومان
1 سال
176,200تومان
1 سال
176,200تومان
1 سال
.org
167,000تومان
1 سال
167,000تومان
1 سال
167,000تومان
1 سال
.info
174,600تومان
1 سال
174,600تومان
1 سال
174,600تومان
1 سال
.in
123,000تومان
1 سال
123,000تومان
1 سال
123,000تومان
1 سال
.ws
334,200تومان
1 سال
334,200تومان
1 سال
334,200تومان
1 سال
.me
364,600تومان
1 سال
364,600تومان
1 سال
364,600تومان
1 سال
.us
106,200تومان
1 سال
106,200تومان
1 سال
106,200تومان
1 سال
.eu
101,700تومان
1 سال
101,700تومان
1 سال
101,700تومان
1 سال
.uk
110,800تومان
1 سال
110,800تومان
1 سال
110,800تومان
1 سال
.asia
189,800تومان
1 سال
189,800تومان
1 سال
189,800تومان
1 سال
.name
127,500تومان
1 سال
127,500تومان
1 سال
127,500تومان
1 سال
.tv
471,000تومان
1 سال
471,000تومان
1 سال
471,000تومان
1 سال
.co
379,800تومان
1 سال
379,800تومان
1 سال
379,800تومان
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .