394,500تومان ماهانه

WS1
Intel Core i3-2100: پردازنده
4GB DDR4: حافظه رم
1TB SATA: هارد دیسک
100 مگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور هلند: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

499,700تومان ماهانه

WS1-SSD
Intel Core i3-2100: پردازنده
4GB DDR4: حافظه رم
120GB SSD: هارد دیسک
100 مگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور هلند: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

526,000تومان ماهانه

WS2
Intel Core i5-2500K: پردازنده
8GB DDR3: حافظه رم
1TB SATA: هارد دیسک
100 مگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور هلند: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

631,200تومان ماهانه

WS2-SSD
Intel Core i5-2500K: پردازنده
8GB DDR3: حافظه رم
120GB SSD: هارد دیسک
100 مگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور هلند: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

789,000تومان ماهانه

WS3
Intel Core E3-1230v2: پردازنده
16GB DDR3: حافظه رم
1TB SATA: هارد دیسک
100 مگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور هلند: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

894,200تومان ماهانه

WS3-SSD
Intel Core E3-1230v2: پردازنده
16GB DDR3: حافظه رم
120GB SSD: هارد دیسک
100 مگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور هلند: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

1,183,500تومان ماهانه

WS4
Intel Core E3-1246v3: پردازنده
16GB DDR3: حافظه رم
2TB SATA: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور هلند: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

1,420,200تومان ماهانه

WS4-SSD
Intel Core E3-1246v3: پردازنده
16GB DDR3: حافظه رم
240GB SSD: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور هلند: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

1,814,700تومان ماهانه

WS5
Intel Core E3-1276v3: پردازنده
32GB DDR3: حافظه رم
2TB SATA: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور هلند: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

2,051,400تومان ماهانه

WS5-SSD
Intel Core E3-1276v3: پردازنده
32GB DDR3: حافظه رم
240GB SSD: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور هلند: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

2,761,500تومان ماهانه

WS6
Intel Core E3-1270v6: پردازنده
64GB DDR3: حافظه رم
2TB SATA: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور هلند: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

2,998,200تومان ماهانه

WS6-SSD
Intel Core E3-1270v6: پردازنده
64GB DDR3: حافظه رم
240GB SSD: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور هلند: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور