سرور اختصاصی هلند (WorldStream)

WS1
 • پردازنده Intel Core i3-2100
 • حافظه رم 4GB DDR4
 • هارد دیسک 1TB SATA
 • پورت شبکه 100 مگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل دیتاسنتر کشور هلند
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
WS1-SSD
 • پردازنده Intel Core i3-2100
 • حافظه رم 4GB DDR4
 • هارد دیسک 120GB SSD
 • پورت شبکه 100 مگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل دیتاسنتر کشور هلند
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
WS2
 • پردازنده Intel Core i5-2500K
 • حافظه رم 8GB DDR3
 • هارد دیسک 1TB SATA
 • پورت شبکه 100 مگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل دیتاسنتر کشور هلند
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
WS2-SSD
 • پردازنده Intel Core i5-2500K
 • حافظه رم 8GB DDR3
 • هارد دیسک 120GB SSD
 • پورت شبکه 100 مگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل دیتاسنتر کشور هلند
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
WS3
 • پردازنده Intel Core E3-1230v2
 • حافظه رم 16GB DDR3
 • هارد دیسک 1TB SATA
 • پورت شبکه 100 مگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل دیتاسنتر کشور هلند
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
WS3-SSD
 • پردازنده Intel Core E3-1230v2
 • حافظه رم 16GB DDR3
 • هارد دیسک 120GB SSD
 • پورت شبکه 100 مگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل دیتاسنتر کشور هلند
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
WS4
 • پردازنده Intel Core E3-1246v3
 • حافظه رم 16GB DDR3
 • هارد دیسک 2TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل دیتاسنتر کشور هلند
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
WS4-SSD
 • پردازنده Intel Core E3-1246v3
 • حافظه رم 16GB DDR3
 • هارد دیسک 240GB SSD
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل دیتاسنتر کشور هلند
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
WS5
 • پردازنده Intel Core E3-1276v3
 • حافظه رم 32GB DDR3
 • هارد دیسک 2TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل دیتاسنتر کشور هلند
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
WS5-SSD
 • پردازنده Intel Core E3-1276v3
 • حافظه رم 32GB DDR3
 • هارد دیسک 240GB SSD
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل دیتاسنتر کشور هلند
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
WS6
 • پردازنده Intel Core E3-1270v6
 • حافظه رم 64GB DDR3
 • هارد دیسک 2TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل دیتاسنتر کشور هلند
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
WS6-SSD
 • پردازنده Intel Core E3-1270v6
 • حافظه رم 64GB DDR3
 • هارد دیسک 240GB SSD
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل دیتاسنتر کشور هلند
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد