هاست بک آپ (DirectAdmin)

BK-1
 • فضای دیسک 5 گیگابایت
 • پهنای باند 50 گیگابایت
 • اف تی پی نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور انجین اکس
 • پشتیبان گیری ندارد
BK-2
 • فضای دیسک 10 گیگابایت
 • پهنای باند 100 گیگابایت
 • اف تی پی نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور انجین اکس
 • پشتیبان گیری ندارد
BK-3
 • فضای دیسک 20 گیگابایت
 • پهنای باند 200 گیگابایت
 • اف تی پی نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور انجین اکس
 • پشتیبان گیری ندارد
BK-4
 • فضای دیسک 40 گیگابایت
 • پهنای باند 400 گیگابایت
 • اف تی پی نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور انجین اکس
 • پشتیبان گیری ندارد
BK-5
 • فضای دیسک 80 گیگابایت
 • پهنای باند 800 گیگابایت
 • اف تی پی نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور انجین اکس
 • پشتیبان گیری ندارد
BK-6
 • فضای دیسک 160 گیگابایت
 • پهنای باند 1600 گیگابایت
 • اف تی پی نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور انجین اکس
 • پشتیبان گیری ندارد