هاست دانلود (DirectAdmin)

DL-1
 • فضای دیسک 2 گیگابایت
 • پهنای باند 20 گیگابایت
 • اف تی پی نامحدود
 • محل سرور آلمان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور انجین اکس
 • پشتیبان گیری ندارد
 • فعال سازی آنی
DL-2
 • فضای دیسک 5 گیگابایت
 • پهنای باند 50 گیگابایت
 • اف تی پی نامحدود
 • محل سرور آلمان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور انجین اکس
 • پشتیبان گیری ندارد
 • فعال سازی آنی
DL-3
 • فضای دیسک 10 گیگابایت
 • پهنای باند 100 گیگابایت
 • اف تی پی نامحدود
 • محل سرور آلمان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور انجین اکس
 • پشتیبان گیری ندارد
 • فعال سازی آنی
DL-4
 • فضای دیسک 20 گیگابایت
 • پهنای باند 200 گیگابایت
 • اف تی پی نامحدود
 • محل سرور آلمان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور انجین اکس
 • پشتیبان گیری ندارد
 • فعال سازی آنی
DL-5
 • فضای دیسک 40 گیگابایت
 • پهنای باند 400 گیگابایت
 • اف تی پی نامحدود
 • محل سرور آلمان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور انجین اکس
 • پشتیبان گیری ندارد
 • فعال سازی آنی
DL-6
 • فضای دیسک 80 گیگابایت
 • پهنای باند 800 گیگابایت
 • اف تی پی نامحدود
 • محل سرور آلمان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور انجین اکس
 • پشتیبان گیری ندارد
 • فعال سازی آنی