هاست ابری (ایران)

IP-1
 • تعداد دامـنـه 1 عدد
 • فضای دیسک 1 گیگابایت
 • پهنای باند نـامحدود
 • دیگر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور لایت اسپید
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • پشتیبان گیری هفتگی
 • انتخاب نسخه دلخواه PHP
 • فعال سازی آنی
IP-2
 • تعداد دامـنـه 2 عدد
 • فضای دیسک 2 گیگابایت
 • پهنای باند نـامحدود
 • دیگر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور لایت اسپید
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • پشتیبان گیری هفتگی
 • انتخاب نسخه دلخواه PHP
 • فعال سازی آنی
IP-3
 • تعداد دامـنـه 3 عدد
 • فضای دیسک 5 گیگابایت
 • پهنای باند نـامحدود
 • دیگر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور لایت اسپید
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • پشتیبان گیری هفتگی
 • انتخاب نسخه دلخواه PHP
 • فعال سازی آنی
IP-4
 • تعداد دامـنـه 4 عدد
 • فضای دیسک 10 گیگابایت
 • پهنای باند نـامحدود
 • دیگر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور لایت اسپید
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • پشتیبان گیری هفتگی
 • انتخاب نسخه دلخواه PHP
 • فعال سازی آنی
IP-5
 • تعداد دامـنـه 5 عدد
 • فضای دیسک 20 گیگابایت
 • پهنای باند نـامحدود
 • دیگر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور لایت اسپید
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • پشتیبان گیری هفتگی
 • انتخاب نسخه دلخواه PHP
 • فعال سازی آنی
IP-6
 • تعداد دامـنـه 6 عدد
 • فضای دیسک 30 گیگابایت
 • پهنای باند نـامحدود
 • دیگر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور لایت اسپید
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • پشتیبان گیری هفتگی
 • انتخاب نسخه دلخواه PHP
 • فعال سازی آنی