13,500تومان ماهانه

IP-1
فضا: 1 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
قدرت پردازشگر: 1 هسته
رم فیزیکی: 1 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سـی پـنـل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: دارد
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، آنتی شلر، آنتی ویروس

20,000تومان ماهانه

IP-2
فضا: 2 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
قدرت پردازشگر: 1 هسته
رم فیزیکی: 2 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سـی پـنـل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: دارد
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، آنتی شلر، آنتی ویروس

30,000تومان ماهانه

IP-3
فضا: 5 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
قدرت پردازشگر: 2 هسته
رم فیزیکی: 3 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سـی پـنـل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: دارد
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، آنتی شلر، آنتی ویروس

45,000تومان ماهانه

IP-4
فضا: 10 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
قدرت پردازشگر: 2 هسته
رم فیزیکی: 4 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سـی پـنـل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: دارد
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، آنتی شلر، آنتی ویروس

67,500تومان ماهانه

IP-5
فضا: 20 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
قدرت پردازشگر: 3 هسته
رم فیزیکی: 5 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سـی پـنـل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: دارد
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، آنتی شلر، آنتی ویروس

100,000تومان ماهانه

IP-6
فضا: 30 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
قدرت پردازشگر: 3 هسته
رم فیزیکی: 6 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سـی پـنـل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: دارد
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، آنتی شلر، آنتی ویروس