سرور مجازی (آلمان)

EU-1
 • پردازنده Intel Core i7 6700
 • تعداد هسته ها 1 هسته
 • حافظه واقعی 1 گیگابایت
 • هارد دیسک 50 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • مجازی ساز وی ام ور
 • تعداد آی پی 1 عدد
 • سیستم عامل لینوکس، ویندوز
EU-2
 • پردازنده Intel Core i7 6700
 • تعداد هسته ها 2 هسته
 • حافظه واقعی 2 گیگابایت
 • هارد دیسک 100 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • مجازی ساز وی ام ور
 • تعداد آی پی 1 عدد
 • سیستم عامل لینوکس، ویندوز
EU-3
 • پردازنده Intel Core i7 6700
 • تعداد هسته ها 3 هسته
 • حافظه واقعی 3 گیگابایت
 • هارد دیسک 150 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • مجازی ساز وی ام ور
 • تعداد آی پی 1 عدد
 • سیستم عامل لینوکس، ویندوز
EU-4
 • پردازنده Intel Core i7 6700
 • تعداد هسته ها 4 هسته
 • حافظه واقعی 4 گیگابایت
 • هارد دیسک 200 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • مجازی ساز وی ام ور
 • تعداد آی پی 1 عدد
 • سیستم عامل لینوکس، ویندوز
EU-5
 • پردازنده Intel Core i7 6700
 • تعداد هسته ها 6 هسته
 • حافظه واقعی 6 گیگابایت
 • هارد دیسک 300 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • مجازی ساز وی ام ور
 • تعداد آی پی 1 عدد
 • سیستم عامل لینوکس، ویندوز
EU-6
 • پردازنده Intel Core i7 6700
 • تعداد هسته ها 8 هسته
 • حافظه واقعی 8 گیگابایت
 • هارد دیسک 400 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • مجازی ساز وی ام ور
 • تعداد آی پی 1 عدد
 • سیستم عامل لینوکس، ویندوز