سرور اختصاصی آلمان، فنلاند (Hetzner)

EX42
 • پردازنده Intel Core i7 6700
 • حافظه رم 64GB DDR4
 • هارد دیسک 2x4TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
EX42-NVMe
 • پردازنده Intel Core i7 6700
 • حافظه رم 64GByte DDR4
 • هارد دیسک 2x512GB NVMe
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
EX52
 • پردازنده Intel Core i7 8700
 • حافظه رم 64GB DDR4
 • هارد دیسک 2x8TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
EX52-NVMe
 • پردازنده Intel Core i7 8700
 • حافظه رم 64GB DDR4
 • هارد دیسک 2x1TB NVMe
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
EX62
 • پردازنده Intel Core i7 9900
 • حافظه رم 64GB DDR4
 • هارد دیسک 2x8TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
EX62-NVMe
 • پردازنده Intel Core i7 9900
 • حافظه رم 64GB DDR4
 • هارد دیسک 2x1TB NVMe
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
PX62
 • پردازنده Intel Xeon E-2176G
 • حافظه رم 64GB DDR4
 • هارد دیسک 2x8TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
PX62-NVMe
 • پردازنده Intel Xeon E-2176G
 • حافظه رم 64GB DDR4
 • هارد دیسک 2x960GB NVMe
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
PX92
 • پردازنده Intel Xeon W-2145
 • حافظه رم 128GB DDR4
 • هارد دیسک 2x8TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
PX92-NVMe
 • پردازنده Intel Xeon W-2145
 • حافظه رم 128GB DDR4
 • هارد دیسک 2x960GB SSD
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد
SX132
 • پردازنده Intel Xeon E5-1650v3
 • حافظه رم 128GB DDR4
 • هارد دیسک 10x10TB SATA3
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • تعداد آی پی سرور 1 عدد