سرور اختصاصی فرانسه، کانادا، آلمان، انگلیس و لهستان (OVH)

SP16
 • پردازنده Intel Xeon E3 1245v5
 • حافظه رم 16GB DDR4
 • هارد دیسک 2x2TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
SP16-SSD
 • پردازنده Intel Xeon E3 1245v5
 • حافظه رم 16GB DDR4
 • هارد دیسک 2x450GB SSD
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
SP32
 • پردازنده Intel Xeon E3 1270v6
 • حافظه رم 32GB DDR4
 • هارد دیسک 2x2TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
SP32-SSD
 • پردازنده Intel Xeon E3 1270v6
 • حافظه رم 32GB DDR4
 • هارد دیسک 2x450GB SSD
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
SP64
 • پردازنده Intel Xeon E3 1270v6
 • حافظه رم 64GB DDR4
 • هارد دیسک 2x2TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
SP64-SSD
 • پردازنده Intel Xeon E3 1270v6
 • حافظه رم 64GB DDR4
 • هارد دیسک 2x450GB SSD
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
SP128
 • پردازنده Intel Xeon E5 1650v3
 • حافظه رم 128GB DDR4
 • هارد دیسک 2x2TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
SP128-SSD
 • پردازنده Intel Xeon E5 1650v3
 • حافظه رم 128GB DDR4
 • هارد دیسک 2x450GB SSD
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
MG128
 • پردازنده 2xIntel Xeon E5 2630v3
 • حافظه رم 128GB DDR4
 • هارد دیسک 2x2TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
MG128-SSD
 • پردازنده 2xIntel Xeon E5 2630v3
 • حافظه رم 128GB DDR4
 • هارد دیسک 2x450GB SSD
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
MG256
 • پردازنده 2xIntel Xeon E5 2650v3
 • حافظه رم 256GB DDR4
 • هارد دیسک 2x2TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
MG256-SSD
 • پردازنده 2xIntel Xeon E5 2650v3
 • حافظه رم 256GB DDR4
 • هارد دیسک 2x450GB SSD
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد