سرور اختصاصی فرانسه، کانادا، انگلیس و لهستان (OVH)

EG16
 • پردازنده Intel Xeon E3-1230v6
 • حافظه رم 16GB DDR4
 • هارد دیسک 2x4TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
EG16-NVMe
 • پردازنده Intel Xeon E3-1230v6
 • حافظه رم 16GB DDR4
 • هارد دیسک 2x450GB NVMe
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
EG32
 • پردازنده Intel Xeon E3 1270v6
 • حافظه رم 32GB DDR4
 • هارد دیسک 2x4TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
EG32-NVMe
 • پردازنده Intel Xeon E3 1270v6
 • حافظه رم 32GB DDR4
 • هارد دیسک 2x450GB NVMe
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
EG64
 • پردازنده Intel Xeon E3-1650v3
 • حافظه رم 64GB DDR4
 • هارد دیسک 2x4TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
EG64-NVMe
 • پردازنده Intel Xeon E3-1650v3
 • حافظه رم 64GB DDR4
 • هارد دیسک 2x450GB NVMe
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
EG128
 • پردازنده Intel Xeon E5-1660v3
 • حافظه رم 128GB DDR4
 • هارد دیسک 2x4TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
EG128-NVMe
 • پردازنده Intel Xeon E5-1660v3
 • حافظه رم 128GB DDR4
 • هارد دیسک 2x450GB NVMe
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
EG128L
 • پردازنده Intel Xeon E5-2687Wv4
 • حافظه رم 128GB DDR4
 • هارد دیسک 2x4TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
EG128L-NVMe
 • پردازنده Intel Xeon E5-2687Wv4
 • حافظه رم 128GB DDR4
 • هارد دیسک 2x450GB NVMe
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
EG256L
 • پردازنده Intel Xeon E5-2687Wv4
 • حافظه رم 256GB DDR4
 • هارد دیسک 2x4TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد
EG256L-NVMe
 • پردازنده Intel Xeon E5-2687Wv4
 • حافظه رم 256GB DDR4
 • هارد دیسک 2x450GB NVMe
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 500 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه، لهستان و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 256 عدد