سرور اختصاصی فرانسه، کانادا (Soyoustart)

SYS1
 • پردازنده Intel Xeon E3-1225v2
 • حافظه واقعی 16GB DDR3
 • هارد دیسک 3x2TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 16 عدد
SYS2
 • پردازنده AMD Opteron 4334
 • حافظه واقعی 32GB DDR3
 • هارد دیسک 4x2TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 16 عدد
SYS3
 • پردازنده Intel Xeon E3-1245v2
 • حافظه واقعی 32GB DDR3
 • هارد دیسک 3x2TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 16 عدد
SYS3-SSD
 • پردازنده Intel Xeon E3-1245v2
 • حافظه واقعی 32GB DDR3
 • هارد دیسک 2x480GB SSD
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 16 عدد
SYS4
 • پردازنده Intel Xeon E3-1231v3
 • حافظه واقعی 32GB DDR3
 • هارد دیسک 4x2TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 16 عدد
SYS4-SSD
 • پردازنده Intel Xeon E3-1231v3
 • حافظه واقعی 32GB DDR3
 • هارد دیسک 2x480GB SSD
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 16 عدد
SYS5
 • پردازنده Intel Xeon E5-1630v3
 • حافظه واقعی 64GB DDR3
 • هارد دیسک 4x2TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 16 عدد
SYS5-SSD
 • پردازنده Intel Xeon E5-1630v3
 • حافظه واقعی 64GB DDR3
 • هارد دیسک 2x480GB SSD
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 16 عدد
SYS6
 • پردازنده Intel Xeon E5-1650v3
 • حافظه واقعی 64GB DDR3
 • هارد دیسک 4x2TB SATA
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 16 عدد
SYS6-SSD
 • پردازنده Intel Xeon E5-1650v3
 • حافظه واقعی 64GB DDR3
 • هارد دیسک 2x480GB SSD
 • پورت شبکه 1 گیگابیت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • پشتیبان گیری 100 گیگابایت
 • محل دیتاسنتر فرانسه و کانادا
 • تعداد آی پی سرور 16 عدد