1,425,000تومان ماهانه

SYS1
Intel Xeon E3-1225v2: پردازنده
16GB DDR3: حافظه واقعی
3x2TB SATA: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
فرانسه و کانادا: محل دیتاسنتر
16 عدد: تعداد آی پی سرور

1,628,500تومان ماهانه

SYS2
Intel Xeon E3-1245v2: پردازنده
32GB DDR3: حافظه واقعی
3x2TB SATA: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
فرانسه و کانادا: محل دیتاسنتر
16 عدد: تعداد آی پی سرور

1,628,500تومان ماهانه

SYS2-SSD
Intel Xeon E3-1245v2: پردازنده
32GB DDR3: حافظه واقعی
2x480GB SSD: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
فرانسه و کانادا: محل دیتاسنتر
16 عدد: تعداد آی پی سرور

2,035,500تومان ماهانه

SYS3
Intel Xeon E3-1231v3: پردازنده
32GB DDR3: حافظه واقعی
4x2TB SATA: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
فرانسه و کانادا: محل دیتاسنتر
16 عدد: تعداد آی پی سرور

2,035,500تومان ماهانه

SYS3-SSD
Intel Xeon E3-1231v3: پردازنده
32GB DDR3: حافظه واقعی
2x480GB SSD: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
فرانسه و کانادا: محل دیتاسنتر
16 عدد: تعداد آی پی سرور

2,443,000تومان ماهانه

SYS4
Intel Xeon E5-1630v3: پردازنده
64GB DDR3: حافظه واقعی
4x2TB SATA: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
فرانسه و کانادا: محل دیتاسنتر
16 عدد: تعداد آی پی سرور

2,443,000تومان ماهانه

SYS4-SSD
Intel Xeon E5-1630v3: پردازنده
64GB DDR3: حافظه واقعی
2x480GB SSD: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
فرانسه و کانادا: محل دیتاسنتر
16 عدد: تعداد آی پی سرور

2,850,000تومان ماهانه

SYS5
Intel Xeon E5-1650v3: پردازنده
64GB DDR3: حافظه واقعی
4x2TB SATA: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
فرانسه و کانادا: محل دیتاسنتر
16 عدد: تعداد آی پی سرور

2,850,000تومان ماهانه

SYS5-SSD
Intel Xeon E5-1650v3: پردازنده
64GB DDR3: حافظه واقعی
2x480GB SSD: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
فرانسه و کانادا: محل دیتاسنتر
16 عدد: تعداد آی پی سرور

طراحی و کدنویسی توسط : وهاب آنلاین