654,000تومان ماهانه

NX1
۲xIntel Xeon E5420: پردازنده
16GB DDR3: حافظه رم
2TB SATA: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور آمریکا: محل دیتاسنتر
5 عدد: تعداد آی پی سرور

654,000تومان ماهانه

NX1-SSD
۲xIntel Xeon E5420: پردازنده
16GB DDR3: حافظه رم
240GB SSD: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور آمریکا: محل دیتاسنتر
5 عدد: تعداد آی پی سرور

872,000تومان ماهانه

NX2
۲xIntel Xeon E5520: پردازنده
24GB DDR3: حافظه رم
3TB SATA: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور آمریکا: محل دیتاسنتر
5 عدد: تعداد آی پی سرور

872,000تومان ماهانه

NX2-SSD
۲xIntel Xeon E5520: پردازنده
24GB DDR3: حافظه رم
240GB SSD: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور آمریکا: محل دیتاسنتر
5 عدد: تعداد آی پی سرور

1,220,800تومان ماهانه

NX3
Intel Xeon E3-1230: پردازنده
32GB DDR3: حافظه رم
4TB SATA: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور آمریکا: محل دیتاسنتر
5 عدد: تعداد آی پی سرور

1,068,200تومان ماهانه

NX3-SSD
Intel Xeon E3-1230: پردازنده
32GB DDR3: حافظه رم
480GB SSD: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور آمریکا: محل دیتاسنتر
5 عدد: تعداد آی پی سرور

1,504,200تومان ماهانه

NX4-SSD
۲xIntel Xeon E5-2670: پردازنده
32GB DDR3: حافظه رم
480GB SSD: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور آمریکا: محل دیتاسنتر
5 عدد: تعداد آی پی سرور

1,613,200تومان ماهانه

NX5-SSD
۲xIntel Xeon E5-2660: پردازنده
64GB DDR3: حافظه رم
480GB SSD: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور آمریکا: محل دیتاسنتر
5 عدد: تعداد آی پی سرور

2,158,200تومان ماهانه

NX6-SSD
۲xIntel Xeon E5-2670: پردازنده
96GB DDR3: حافظه رم
960GB SSD: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
کشور آمریکا: محل دیتاسنتر
5 عدد: تعداد آی پی سرور