2,491,500تومان ماهانه

EX42
Intel Core i7 6700: پردازنده
64GByte DDR4: حافظه رم
2x512GB NVMe: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
هتزنر آلمان: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

3,769,000تومان ماهانه

EX52
Intel Core i7 8700: پردازنده
64GB DDR4: حافظه رم
2x1TB NVMe: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
هتزنر آلمان: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

4,408,000تومان ماهانه

EX62
Intel Core i7 9900: پردازنده
64GB DDR4: حافظه رم
2x1TB NVMe: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
هتزنر آلمان: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

5,046,500تومان ماهانه

PX62
Intel Xeon E-2176G: پردازنده
64GB DDR4: حافظه رم
2x960GB NVMe: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
هتزنر آلمان: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

8,240,500تومان ماهانه

PX93
Intel Xeon W-2145: پردازنده
128GB DDR4: حافظه رم
2x960GB SSD: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
هتزنر آلمان: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور