254,500تومان ماهانه

EU-1
پردازنده: 1 گیگاهرتز
حافظه: 1 گیگابایت
هارد: 100 گیگابایت
پورت: 500 مگابیت
ترافیک: نامحدود
لوکیشن: آلمان

356,500تومان ماهانه

EU-2
پردازنده: 2 گیگاهرتز
حافظه: 2 گیگابایت
هارد: 200 گیگابایت
پورت: 1 گیگابیت
ترافیک: نامحدود
لوکیشن: آلمان

560,000تومان ماهانه

EU-3
پردازنده: 4 گیگاهرتز
حافظه: 4 گیگابایت
هارد: 400 گیگابایت
پورت: 1 گیگابیت
ترافیک: نامحدود
لوکیشن: آلمان

713,000تومان ماهانه

EU-4
پردازنده: 6 گیگاهرتز
حافظه: 6 گیگابایت
هارد: 600 گیگابایت
پورت: 1 گیگابیت
ترافیک: نامحدود
لوکیشن: آلمان

865,500تومان ماهانه

EU-5
پردازنده: 8 گیگاهرتز
حافظه: 8 گیگابایت
هارد: 800 گیگابایت
پورت: 1 گیگابیت
ترافیک: نامحدود
لوکیشن: آلمان

1,171,000تومان ماهانه

EU-6
پردازنده: 12 گیگاهرتز
حافظه: 12 گیگابایت
هارد: 1200 گیگابایت
پورت: 1 گیگابیت
ترافیک: نامحدود
لوکیشن: آلمان