0.60دلار ماهانه

CL-1
فضا: 1 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
قدرت پردازشگر: 1 هسته
رم فیزیکی: 1 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سـی پـنـل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: دارد
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، آنتی شلر، آنتی ویروس

0.90دلار ماهانه

CL-2
فضا: 2 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
قدرت پردازشگر: 1 هسته
رم فیزیکی: 2 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سـی پـنـل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: دارد
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، آنتی شلر، آنتی ویروس

1.35دلار ماهانه

CL-3
فضا: 5 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
قدرت پردازشگر: 2 هسته
رم فیزیکی: 3 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سـی پـنـل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: دارد
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، آنتی شلر، آنتی ویروس

2.00دلار ماهانه

CL-4
فضا: 10 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
قدرت پردازشگر: 2 هسته
رم فیزیکی: 4 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سـی پـنـل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: دارد
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، آنتی شلر، آنتی ویروس

3.00دلار ماهانه

CL-5
فضا: 20 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
قدرت پردازشگر: 3 هسته
رم فیزیکی: 5 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سـی پـنـل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: دارد
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، آنتی شلر، آنتی ویروس

4.50دلار ماهانه

CL-6
فضا: 30 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
قدرت پردازشگر: 3 هسته
رم فیزیکی: 6 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سـی پـنـل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: دارد
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، آنتی شلر، آنتی ویروس

طراحی و کدنویسی توسط : وهاب آنلاین