هاست میزبانی (ایران)

IR-1
 • تعداد دامـنـه 1 عدد
 • فضای دیسک 500 مگابایت
 • پهنای باند 5 گیگابایت
 • دیگر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور لایت اسپید
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • پشتیبان گیری هفتگی | ماهانه
 • انتخاب نسخه دلخواه PHP
 • فعال سازی آنی
IR-2
 • تعداد دامـنـه 2 عدد
 • فضای دیسک 1 گیگابایت
 • پهنای باند 10 گیگابایت
 • دیگر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور لایت اسپید
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • پشتیبان گیری هفتگی | ماهانه
 • انتخاب نسخه دلخواه PHP
 • فعال سازی آنی
IR-3
 • تعداد دامـنـه 3 عدد
 • فضای دیسک 2 گیگابایت
 • پهنای باند 20 گیگابایت
 • دیگر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور لایت اسپید
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • پشتیبان گیری هفتگی | ماهانه
 • انتخاب نسخه دلخواه PHP
 • فعال سازی آنی
IR-4
 • تعداد دامـنـه 4 عدد
 • فضای دیسک 5 گیگابایت
 • پهنای باند 50 گیگابایت
 • دیگر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور لایت اسپید
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • پشتیبان گیری هفتگی | ماهانه
 • انتخاب نسخه دلخواه PHP
 • فعال سازی آنی
IR-5
 • تعداد دامـنـه 5 عدد
 • فضای دیسک 10 گیگابایت
 • پهنای باند 100 گیگابایت
 • دیگر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور لایت اسپید
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • پشتیبان گیری هفتگی | ماهانه
 • انتخاب نسخه دلخواه PHP
 • فعال سازی آنی
IR-6
 • تعداد دامـنـه 6 عدد
 • فضای دیسک 20 گیگابایت
 • پهنای باند 200 گیگابایت
 • دیگر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور لایت اسپید
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • پشتیبان گیری هفتگی | ماهانه
 • انتخاب نسخه دلخواه PHP
 • فعال سازی آنی