60,000تومان سالانه

IR-1
تعداد دامنه: 1 عدد
فضا: 500 مگابایت
پهنای باند: 5 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سـی پـنـل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: دارد
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، آنتی شلر، آنتی ویروس

90,000تومان سالانه

IR-2
تعداد دامنه: 2 عدد
فضا: 1 گیگابایت
پهنای باند: 10 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سـی پـنـل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: دارد
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، آنتی شلر، آنتی ویروس

135,000تومان سالانه

IR-3
تعداد دامنه: 3 عدد
فضا: 2 گیگابایت
پهنای باند: 20 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سـی پـنـل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: دارد
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، آنتی شلر، آنتی ویروس

20,000تومان ماهانه

IR-4
تعداد دامنه: 4 عدد
فضا: 5 گیگابایت
پهنای باند: 50 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سـی پـنـل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: دارد
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، آنتی شلر، آنتی ویروس

30,000تومان ماهانه

IR-5
تعداد دامنه: 5 عدد
فضا: 10 گیگابایت
پهنای باند: 100 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سـی پـنـل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: دارد
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، آنتی شلر، آنتی ویروس

45,000تومان ماهانه

IR-6
تعداد دامنه: 6 عدد
فضا: 20 گیگابایت
پهنای باند: 200 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سـی پـنـل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: دارد
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، آنتی شلر، آنتی ویروس